Міністерство закордонних справ України

Київ 03:47

Державні підприємства при МЗС України

Державне підприємство - «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби»

Напрямки діяльності підприємства

Державне підприємство - «Головне управління комплексного обслуговування і будівництва об’єктів дипломатичної служби» (далі –
ДП «ГУКОБ») є державним підприємством, створеним за наказом Міністерства закордонних справ України № 455-ос від 20 березня 2006 року на державній формі власності і підпорядкованим Міністерству закордонних справ України.

Підприємство створене з метою матеріально-технічного забезпечення діяльності Міністерства закордонних справ України, дипломатичних і консульських установ України за кордоном, сприяння у вирішенні побутових потреб працівників дипломатичної служби.

На даний час підприємство здійснює функції Виконавця по господарському утриманню та технічному обслуговуванню приміщень та прилеглої території, а також інженерних мереж, обладнання в адміністративних будівлях МЗС України та Дипломатичної академії при МЗС України.

Аналіз діяльності підприємства відображено згідно звіту про фінансові результати у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Для відображення діяльності підприємства за основу було взято наступні показники, наведені у таблиці.

 

Основні показники діяльності ДП «ГУКОБ» за 9 місяців 2019 року:

№ п/п

Найменування показника

За звітний період

(9 місяців 2019 року),

тис. грн.

За аналогічний період минулого року

(9 місяців 2018 року), тис. грн.

1

2

3

4

1.

Чистий дохід (виручка)

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

7 006

6 095

2.

Інші операційні доходи

-

-

3.

Інші доходи

-

15

4.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

6 066

4 998

5.

Інші операційні витрати

836

1 024

6.

Інші витрати

8

12

7.

Валовий прибуток (збиток)

940

1 097

8.

Податок на прибуток

-

6

9.

Чистий прибуток  (збиток)

96

70

 

Підприємство протягом 9 місяців 2019 року працювало на основі повної самооплатності без залучення банківських кредитів та інших позик.

Підприємство не мало заборгованості по виплаті заробітної плати, сплати податків до бюджету та інших обов’язкових платежів.

Дохід від реалізації продукції за 9 місяців 2019 року склав 7 006,0 тис. грн. (без ПДВ), що на 911,0 тис. грн. більше ніж у аналогічному періоді 2018 року.

Створення, реорганізація, реструктуризація, ліквідація суб’єктів господарювання, заснованої на державній власності, підприємством не проводилась.

Укладання договорів про спільну діяльність, інвестиційних договорів, договорів управління майном не проводилося.

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період склала 70 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників протягом
9 місяців 2019 року становить 8 132,90 грн., що на 895,20 грн. більше ніж у аналогічному періоді 2018 року.

Собівартість реалізованої продукції на підприємстві за 9 місяців 2019 року зросла та склала 6 066,0 тис. грн., що на 1 068,0 тис. грн. більше ніж у аналогічному періоді 2018 року.

Фінансові показники ДП «ГУКОБ» зросли у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Це спричинено зростанням собівартості реалізованих послуг та збільшенням чистого доходу від реалізації послуг, що, в свою чергу, призвело до валового прибутку та відсутністю збитку у звітному періоді
2019 року. Водночас слід відмітити, що підприємство працювало над зменшенням витрат та економією коштів, про що свідчать відповідні показники, наведені у таблиці.

На даний час підприємство надалі працює над розширенням обсягів діяльності задля отриманням прибутку.

Збільшення показників можливе за рахунок збільшення фінансування, нарощення обсягів виробництва і реалізації послуг, а також здійснення заходів щодо підвищення продуктивності праці працівників шляхом фінансової зацікавленості співробітників.

Державне підприємство «Редакція журналу Міністерства закордонних справ України «Політика і Час»

Напрямки діяльності підприємства

Державне підприємство «Редакція журналу МЗС України «Політика і час» (ідентифікаційний код 21572380) зареєстровано у Дніпровській районній у місті Києві державній адміністрації (свідоцтво № 773775) 21.09.2006 року. Форма власності КМВ – державна, організаційно-правова форма за КОПФГ – державне підприємство, основні види діяльності – видання журналів і періодичних видань (58.14.). Орган управління – Міністерство закордонних справ України. На даний час підприємство зареєстровано в ДПІ Шевченківського р-ну м. Києва за № 2659.

Міністерством закордонних справ України було прийнято рішення (Наказ МЗС №116 від 27.03.2017р.) про ліквідацію підприємства. Станом на 31.12.2017 року підприємство припинило свою діяльність, наразі триває процедура виключення ДП з Єдиного державного реєстру.

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes