Міністерство закордонних справ України

Київ 04:01

Доступ до публічної інформації

9 травня 2011 набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»

На виконання цього закону Президентом України був підписаний Указ «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Відділ інформаційно-організаційного менеджменту Управління генерального секретаріату МЗС реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації.

Надання публічної інформації Міністерством закордонних справ здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

письмово: м. Київ, пл. Михайлівська, 1, Управління генерального секретаріату, (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

факсом:  (044) 238-18-88;

телефоном:  (044) 238 16 58  (в робочі дні з 9.00 до 18.00; напередодні святкових, неробочих і вихідних днів з 9.00 до 16.45)

електронною поштою: public.info@mfa.gov.ua;

Контактна інформація щодо посадових осіб МЗС

 

Порядок оскарження рішень або бездіяльності розпорядника информації

Згідно із Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.