Міністерство закордонних справ України

Київ 15:11

Витребування документів, яке здійснюється Департаментом консульської служби МЗС України

Нормативні акти, які регулюють питання витребування документів:

  • Закон України „Про інформацію”
  • Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, затверджена наказом Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України 21.09.15 №1786/5/272, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.09.15 за №1117/27562.
  • Положення про консульський збір України, затверджене наказом Міністерства закордонних справ України 23 квітня 2018 року за №182, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062.

Витребування документів з-за кордону

Департамент консульської служби МЗС України здійснює витребування документів з-за кордону через посередництво дипломатичних представництв та консульських установ України. Документи соціально-правового характеру можуть бути витребувані на підставі клопотань громадян, які проживають на території України.

Порядок витребування документів передбачає заповнення анкет, що надсилаються заявникам на їх письмове звернення.

Витребування документів з країн СНД (свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану, документи про освіту, архівні довідки про робочий стаж та інші) здійснюється Головним управління юстиції Мін’юсту України в АР Крим, головними управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які визначені Міністерством юстиції, які уповноважені на здійснення безпосередніх зносин з відповідними уповноваженими органами країн СНД (стаття 14 Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних сімейних та кримінальних справах 1993 року).

        Зразок анкети з витребуванню документів з-за кордону

Витребування документiв з України 

З питань витребування документів з України особи, якi проживають за кордоном, звертаються до дипломатичних представництв та консульських установ України в країнi перебування для оформлення відповідного запиту в Україну.

Запити щодо витребування документів можуть надсилатися громадянами безпосередньо на адреси архівних установ України. Про результати розгляду таких звернень громадян інформують дипломатичні представництва та консульські установи України.

Пам'ятка щодо витребування з України документів про реєстрацію актів цивільного стану 

На пiдтвердження фактiв, що пiдлягають реєстрацiї в органах державної реєстрацiї актiв цивільного стану, цими установами видаються належним чином засвiдченi свiдоцтва, якi мiстять основнi данi про особу, або витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Повторнi свiдоцтва видаються особам, на яких складено актовий запис цивільного стану, а повторнi свiдоцтва про народження дiтей можуть видаватися їх батькам i усиновителям.

Повторнi свiдоцтва про народження дiтей, якi не досягли 18 рокiв, можуть також видаватися опiкунам, пiклувальникам i представникам закладу  охорони  здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина. Особам, яким виповнилося 16 рокiв, повторнi свiдоцтва можуть видаватися при наявностi паспорта.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особi, позбавленiй батькiвських прав, повторнi свiдоцтва про народження дiтей не видаються. При видачi повторного свiдоцтва про народження вiдомостi про батькiв наводяться у повнiй вiдповiдностi з даними актового запису про народження.

Повторнi свiдоцтва про смерть видаються лише родичам померлого (дiтям померлого, в тому числi й усиновленим, другому з подружжя, братам i сестрам померлого, дiду i бабi померлого як з боку батька, так i з боку матерi).

Родиннi вiдносини повиннi бути пiдтвердженi документально.

Повторнi свiдоцтва про шлюб, який припинено, не видаються. В цьому разi на прохання заявникiв видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану.

Витяги з Державного реєстру актів цивільного стану видаються, як особам, щодо яких складено актовий запис, так і родичам по прямій висхідній та низхідній лінії, а також усиновителям, опікунам та пiклувальникам. Документи про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно можуть видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

В заявi про видачу повторного свiдоцтва зазначаються: прiзвище, ім’я, по батьковi та адреса заявника; прiзвище, ім’я, по батьковi особи, вiдносно якої запитується свiдоцтво; яке необхiдне свiдоцтво; коли i яким органом державної реєстрацiї актiв цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту повторного свідоцтва.

Якщо запитується свідоцтво про народження, додатково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові батьків. При витребуванні свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначається також з ким зареєстровано чи розірвано шлюб.

Терміни вчинення та консульський збір

Тарифи консульського збору встановлені відповідно до  Положення про консульський збір України, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України 23 квітня 2018 року за №182, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 року за № 610/32062:

  • за витребування документа з-за кордону – 120 гривень.

Відшкодуванню заявниками також підлягають витрати закордонних дипломатичних установ, пов’язані із виконанням їх запитів.

Для заявників, які проживають в Україні, відшкодування здійснюється шляхом оплати в Україні гривневого еквіваленту витраченої закордонної дипломатичної установи суми іноземної валюти.

Аналогічним чином здійснюється і оплата консульської дії з легалізації документа витребуваного з-за кордону.

Графік прийому

Дні та години особистого прийому громадян: понеділок, вівторок, середа та четвер з 09:00 до 17:00, п’ятниця з 09:00 до 16:00 (перерва з 13:00 до 14:00).

Адреса для офіційного листування: м. Київ, вул. Велика Житомирська 2.

Додаткову інформацію з питань витребування документів можна отримати під час особистого прийому громадян за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2 (під’їзд № 2)  або за телефоном + 38 (044) 253-15-96.

Консульські дії, які вчиняються в ДКС

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes