Міністерство закордонних справ України

Київ 03:00

Особливості проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби

Особливості проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В», затверджені постановою КМУ від 14.08.2019 №728 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби».

 

!!! Постанова КМУ від 14.08.2019 №728 набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, замість заяви, передбаченої підпунктом 2 пункту 19 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, подає письмову заяву про участь у конкурсі на зайняття посад дипломатичної служби за формою, встановленою МЗС, до якої додається резюме у довільній формі.

Кандидати на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В», документи яких пройшли перевірку, проходять, крім тестування на знання законодавства, тестування на знання спеціального законодавства.

Тестування на знання спеціального законодавства проводиться з метою визначення рівня знань нормативно-правових актів, зазначених у компонентах відповідної вимоги до професійних знань кандидата, що пов’язані із виконанням завдань посадовою особою дипломатичної служби.

Кожен перелік тестових питань на знання спеціального законодавства та варіанти відповідей затверджуються МЗС та оприлюднюються на його офіційному веб-сайті. Зазначений перелік включає не менш як 100 питань на знання не більше п’яти нормативно-правових актів, які застосовуються для виконання завдань у відповідній сфері діяльності органів дипломатичної служби.

Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним.

Під час проведення тестування на знання спеціального законодавства питання для кожного кандидата обираються автоматично з відповідного переліку тестових питань. Одне тестове завдання включає 25 тестових питань.

Час для проведення тестування на знання спеціального законодавства повинен становити не більше ніж 25 хвилин.

Результати тестування на знання спеціального законодавства можуть використовуватися протягом шести місяців з дня його проходження, у тому числі в день отримання таких результатів, під час участі кандидата в інших конкурсах, за умови відповідності переліку нормативно-правових актів, визначеного у компонентах відповідної вимоги. При цьому кандидат зобов’язаний з’явитися під час проходження етапу тестування у визначений конкурсною комісією час для надання доступу адміністратору до результатів тестування.

За результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства виставляються такі бали:

1) для посад категорії “Б”:

2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 22 питання тестового завдання i більше;

1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 17—21 питання тестового завдання;

0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 16 і менше питань тестового завдання;

2) для посад категорії “В”:

2 бали — кандидатам, які відповіли правильно на 20 питань тестового завдання i більше;

1 бал — кандидатам, які відповіли правильно на 15—19 питань тестового завдання;

0 балів — кандидатам, які відповіли правильно на 14 і менше питань тестового завдання.

Кандидати, які за результатами проходження тестування на знання спеціального законодавства набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його проходження протягом часу, передбаченого для тестування всіх кандидатів, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування на знання спеціального законодавства та допускаються до наступного етапу конкурсу - визначення рівня володіння іноземною мовою.

Визначення рівня володіння іноземною мовою – здійснюється Центром мовної підготовки Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України, відповідно до порядку, затвердженого МЗС.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою відповідно до глобальної шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти встановлюються такі рівні володіння іноземною мовою: “А1”, “А2”, “В1”, “В2”, “С1”, “С2”. Нульовий рівень володіння іноземною мовою “F” встановлюється кандидатам, які володіють іноземною мовою в обсязі, що не є достатнім для визначення рівня.

За результатами визначення рівня володіння іноземною мовою виставляються такі бали:

2 бали — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є вищим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги;

1 бал — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких відповідає зазначеному у компоненті відповідної вимоги;

0 балів — кандидатам, рівень володіння іноземною мовою яких є нижчим, ніж зазначений у компоненті відповідної вимоги.

Рівень володіння іноземною мовою може бути підтверджений шляхом подання кандидатом сертифіката, що посвідчує складення міжнародного іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, за умови наявності такого сертифіката у переліку, який визначається МЗС та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Кандидату, який під час подання документів для участі у конкурсі надав копію відповідного сертифіката та до проходження етапу визначення рівня володіння іноземною мовою пред’явив його оригінал, зараховується визначений цим сертифікатом рівень володіння іноземною мовою.

Кандидати, які за результатами визначення рівня володіння іноземною мовою набрали 0 балів, а також кандидати, які не з’явилися для його визначення протягом часу, передбаченого для проходження цього етапу конкурсу, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до наступного етапу конкурсу.

Перед проведенням співбесіди з членами конкурсної комісії МЗС формується попередній рейтинг кандидатів за результатами пройдених етапів конкурсу.

До співбесіди допускаються не більше семи кандидатів, які мають найвищий попередній рейтинг, а також кандидати, які мають такий самий попередній рейтинг як сьомий кандидат.

Загальна кількість балів кандидата на зайняття посад дипломатичної служби категорій «Б» і «В», визначається шляхом додавання середніх балів за кожною окремою вимогою та балів за результатами тестування на знання законодавства, тестування на знання спеціального законодавства та визначення рівня володіння іноземною мовою.

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes