Міністерство закордонних справ України

Київ 03:32

Громадська експертиза та рекомендації

Запит Громадської ради при МЗС України щодо проведення громадської експертизи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.11.2010 р.  № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та п.12 Порядку проведення консультацій з громадськістю, затвердженого згаданою постановою,  Громадська рада при МЗС України звернулася із запитом до МЗС щодо проведення громадської експертизи використання бюджетних коштів МЗС України у 2013 році.

Предмет та мета експертизи: використання бюджетних коштів Міністерства закордонних справ України у 2013 році; громадське оцінювання діяльності МЗС на цьому напрямі, підготовка на основі отриманих результатів громадської експертизи експертних висновків та пропозицій стосовно підвищення рівня відкритості та прозорості Міністерства у сфері забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, яка становить суспільний інтерес.

Інформація про інститут громадянського суспільства, що проводитиме громадську експертизу: ВГО Правозахисна організація «Спільна мета» (м. Київ).

Адреса для надсилання запитуваної інформації, розпорядником якої є МЗС України: gromradamzs@gmail.com або rbrtnk@ukr.net; уповноважена особа: Р.О.Бортник, тел. 044 255-36-35.

На виконання Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5.11.2008 р. № 976, МЗС України затвердило розпорядження  від 08.02.2014 р. № 11 щодо проведення громадської експертизи.

Запит Львівської обласної громадської організації "Інформаційно-аналітичної центр "Логос"

МЗС України отримало запит Львівської обласної громадської організації "Інформаційно-аналітичної центр "Логос" щодо проведення громадської експертизи Міністерства  закордонних справ України на підставі Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затверженого постановою КМУ від 05.11.2008 №976.

На виконання зазначеного Порядку МЗС України затвердило розпорядження  від 10.07.2013 №184 щодо проведення громадської експертизи.

Інформація про інститут громадянського суспільства, що проводитиме громадську експертизу

Повна назва: Львівська обласна громадська організація «Інформаційно-аналітичної центр «Логос» (ЛОГО «ІАЦ «Логос»)

Відомості про легалізацію ІГС: легалізовано Львівським обласним управлінням юстиції шляхом реєстрації, свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян № 1612, видане Львівським обласним управлінням юстиції 29.12.2011, дата та номер запису включення відомостей до ЄДРПОУ: 09.04.2012 № 14151020000027237. Ідентифікаційний код: 38172335.

Місцезнаходження ІГС: 79070, м. Львів, вул. Чукаріна, 22, кв. 23.

Поштова адреса ІГС: 79070, м. Львів, а/с 7467

Електронна адреса ІГС: logos.center.ua@gmail.com

Інформація про громадську експертизу

Предмет громадської експертизи: забезпечення Міністерством закордонних справ України доступу громадськості до суспільно необхідної інформації щодо оцінки екологічних, фінансових та інших наявних (і очікуваних в разі запровадження нових міжнародних угод) наслідків діяльності в Україні Чорноморського флоту Російської Федерації.

Мета громадської експертизи:

  • здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства закордонних справ України (Міністерства) у сфері забезпечення доступу громадськості до суспільно необхідної інформації щодо оцінки економічних, фінансових та інших наслідків перебування Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) в Україні та результатів реалізації чинних міжнародних угод, розробки і погодження відповідними органами виконавчої влади проектів нових українсько-російських угод відносно ЧФ РФ, які опрацьовувалися у 2010-13 роках;
  • проведення громадського оцінювання  рівня відкритості та прозорості Міністерства, його готовності до надання громадськості запитуваної інформації щодо оцінки наслідків перебування ЧФ РФ в Україні, здійснення якої передбачено відповідними розпорядженнями і дорученнями кабінету Міністрів України;
  • розроблення на основі отриманих результатів громадської експертизи пропозицій стосовно підвищення рівня відкритості та прозорості Міністерства у сфері забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, яка становить суспільний інтерес і стосується оцінки екологічних та інших наслідків базування іноземних військових формувань в Україні;
  • покращення доступу громадськості до інформації про фінансові та інші наслідки базування ЧФ РФ в Україні шляхом стимулювання відкритості Міністерства та введення до суспільного обігу відповідної публічної інформації, наявної в Міністерстві, та яка за законом є предметом суспільного інтересу.

МЗС в соціальних мережах

     

> Всі акаунти в соцмережах


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 facts on Russian military aggression against Ukraine

 

On Ukraine in English

 

Inform about your experience with Ukrainian consul

 

Let my people go

 

 

Ukraine: Fight for Independence

 

Proof of Fakes